Kategorier
localdev PHP Tools Wordpress

Lando lamp opsætning

Docker desktop skal være installeret og startet.

Config filen placeres i roden af projektet. Webroot: web, er til bedrock setup.

Tilføj dev domæne i hosts filen på 127.0.0.1 (sudo nano /etc/hosts)

Kør lando start i terminalen

// .lando.yml
name: projektnavn
recipe: lamp
config:
  webroot: web
  php: '5.6'
  database: mysql
proxy:
  appserver:
    - domain.local (for https use domain.lndo.site)

Docs: https://docs.devwithlando.io/tutorials/lamp.html