Kategorier
PHP Timber Twig Wordpress

Tilføj custom filter til Timber/Twig

Nedenstående eksempel tilføjer et filter som kan bruges i twig templaten sådan:

{{ field.name | truncate_title }}

add_filter('get_twig', 'add_to_twig');

function add_to_twig($twig)
{
    $twig->addFilter('truncate_title', new Twig_Filter_Function('truncate_title'));
    return $twig;
}

function truncate_title($content)
{
    $content = Timber\TextHelper::trim_characters($content, 45);
    return $content;
}