Lando lamp opsætning

Docker desktop skal være installeret og startet.

Config filen placeres i roden af projektet. Webroot: web, er til bedrock setup.

Tilføj dev domæne i hosts filen på 127.0.0.1 (sudo nano /etc/hosts)

Kør lando start i terminalen

// .lando.yml
name: projektnavn
recipe: lamp
config:
 webroot: web
 php: '5.6'
 database: mysql
proxy:
 appserver:
  - domain.local (for https use domain.lndo.site)

Docs: https://docs.devwithlando.io/tutorials/lamp.html

Tilføj custom filter til Timber/Twig

Nedenstående eksempel tilføjer et filter som kan bruges i twig templaten sådan:

{{ field.name | truncate_title }}

add_filter('get_twig', 'add_to_twig');

function add_to_twig($twig)
{
  $twig->addFilter('truncate_title', new Twig_Filter_Function('truncate_title'));
  return $twig;
}

function truncate_title($content)
{
  $content = Timber\TextHelper::trim_characters($content, 45);
  return $content;
}

Gutenberg custom hero block tutorial

Tekst tutorial i to dele.

BEMÆRK!! InspectorControls og ColorPalette skal importeres fra wp.editor, fremfor wp.blocks

Part 1:

WordPress Gutenberg Blocks Example: Creating a Hero Image Block with Inspector Controls, Color Palette, and Media Upload (Part 1)

Part 2:

WordPress Gutenberg Blocks Example: Creating a Hero Image Block with Inspector Controls, Color Palette, and Media Upload (Part 2)

WordPress: Vis billeder fra live server

Bruges for at vise billeder fra live server på lokalt setup.

# BEGIN Clever hack to show production images on dev site

# Force image styles that have local files that exist to be generated.
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/app/uploads/.*$
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/app/uploads/%1 -f
RewriteRule ^(.*)$ $1 [QSA,L]
# Otherwise, send anything else that's in the files directory to the production server.
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/app/uploads/.*$
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ http://yourdomain.com/$1 [QSA,L]

# END Clever hack to show production images on dev site

Tilføj custom post type til søgning i WordPress

<?php function my_remove_default_et_pb_custom_search() { 
remove_action( 'pre_get_posts', 'et_pb_custom_search' ); 
add_action( 'pre_get_posts', 'my_et_pb_custom_search' ); 
} 
add_action( 'wp_loaded', 'my_remove_default_et_pb_custom_search' ); 

function my_et_pb_custom_search( $query = false ) { if ( is_admin() || ! is_a( $query, 'WP_Query' ) || ! $query->is_search ) {
		return;
	}
	if ( isset( $_GET['et_pb_searchform_submit'] ) ) {
		$postTypes = array();
		if ( ! isset($_GET['et_pb_include_posts'] ) && ! isset( $_GET['et_pb_include_pages'] ) ) $postTypes = array( 'post' );
		if ( isset( $_GET['et_pb_include_pages'] ) ) $postTypes = array( 'page' );
		if ( isset( $_GET['et_pb_include_posts'] ) ) $postTypes[] = 'post';
		
		/* BEGIN Add custom post types */
		$postTypes[] = 'product';
		/* END Add custom post types */
		
		$query->set( 'post_type', $postTypes );
		if ( ! empty( $_GET['et_pb_search_cat'] ) ) {
			$categories_array = explode( ',', $_GET['et_pb_search_cat'] );
			$query->set( 'category__not_in', $categories_array );
		}
		if ( isset( $_GET['et-posts-count'] ) ) {
			$query->set( 'posts_per_page', (int) $_GET['et-posts-count'] );
		}
	}
}

Vis alle tilgængelige terms i custom taxonomy

Dette viser alle tilgængelige taxonomy terms og ikke kun de valgte. (Alle dem som er i brug på en post). Er der mere end 1, adskilles de med en skråstreg.

<?php 
  $terms = get_terms("custom_taxonomy_navn");
  $count = count($terms);
  $i = 0; 
  if ( $count > 0 ){
    foreach ( $terms as $term ) {
      if ( $i == 0) {
        echo $term->name;
      } else {
      echo " / " . $term->name;
      }
      $i++;
      }
} 
?>