Kategorier
CMS Ionic Wordpress Wordpress plugins

WordPress REST API

WordPress REST API plugin V2

WordPress REST API (Version 2)

Kategorier
CMS PHP Wordpress Wordpress plugins

Tilføj custom post type til søgning i WordPress

<?php function my_remove_default_et_pb_custom_search() { 
remove_action( 'pre_get_posts', 'et_pb_custom_search' ); 
add_action( 'pre_get_posts', 'my_et_pb_custom_search' ); 
} 
add_action( 'wp_loaded', 'my_remove_default_et_pb_custom_search' ); 

function my_et_pb_custom_search( $query = false ) { if ( is_admin() || ! is_a( $query, 'WP_Query' ) || ! $query->is_search ) {
		return;
	}
	if ( isset( $_GET['et_pb_searchform_submit'] ) ) {
		$postTypes = array();
		if ( ! isset($_GET['et_pb_include_posts'] ) && ! isset( $_GET['et_pb_include_pages'] ) ) $postTypes = array( 'post' );
		if ( isset( $_GET['et_pb_include_pages'] ) ) $postTypes = array( 'page' );
		if ( isset( $_GET['et_pb_include_posts'] ) ) $postTypes[] = 'post';
		
		/* BEGIN Add custom post types */
		$postTypes[] = 'product';
		/* END Add custom post types */
		
		$query->set( 'post_type', $postTypes );
		if ( ! empty( $_GET['et_pb_search_cat'] ) ) {
			$categories_array = explode( ',', $_GET['et_pb_search_cat'] );
			$query->set( 'category__not_in', $categories_array );
		}
		if ( isset( $_GET['et-posts-count'] ) ) {
			$query->set( 'posts_per_page', (int) $_GET['et-posts-count'] );
		}
	}
}
Kategorier
CMS PHP Wordpress Wordpress plugins

Inkluder ekstern fil i theme functions eller plugin fil

<span class="pl-k">require_once</span> ( plugin_dir_path(<span class="pl-c1">__FILE__</span>) <span class="pl-k">.</span> <span class="pl-s"><span class="pl-pds">'</span>wp-job-cpt.php<span class="pl-pds">'</span></span> );
Kategorier
CMS PHP Wordpress

Vis alle tilgængelige terms i custom taxonomy

Dette viser alle tilgængelige taxonomy terms og ikke kun de valgte. (Alle dem som er i brug på en post). Er der mere end 1, adskilles de med en skråstreg.

<?php 
  $terms = get_terms("custom_taxonomy_navn");
  $count = count($terms);
  $i = 0; 
  if ( $count > 0 ){
    foreach ( $terms as $term ) {
      if ( $i == 0) {
        echo $term->name;
      } else {
      echo " / " . $term->name;
      }
      $i++;
      }
} 
?>
Kategorier
CMS PHP Wordpress

WordPress post loop på page templates

Guide til at lave post loop på side templates findes på dette link:

http://callmenick.com/post/custom-wordpress-loop-with-pagination

Kategorier
CMS PHP Wordpress

WordPress load mobilmenu

Samme logik kan også bruges på andre elementer

if ( wp_is_mobile() ) {
   wp_nav_menu( array( 'menu' => 'mobile-menu' ) );
} else {
   wp_nav_menu( array( 'menu' => 'desktop-menu' ) );
}
Kategorier
CMS Concrete 5 PHP

Script til Concrete 5 container class

Alt indhold til wrappes i en div med dynamisk class.

<div class="<?php echo $c->getPageWrapperClass(); ?>">

</div>
Kategorier
CMS Concrete 5 PHP

Concrete 5 tilføj redigerbart felt

For at registrere et felt i Concrete 5, som kan redigeres i edit-mode bruges følgende.

<?php
$a = new Area('job-titel');
$a->display($c);
?>
Kategorier
CMS Concrete 5 PHP

Concrete 5 header og footer

For at alting virker skal følgende tilføjes lige før det afsluttende head tag.

<?php echo Loader::element("header_required"); ?>

Og følgende lige før det afsluttende body tag.

<?php echo Loader::element("footer_required"); ?>
Kategorier
CMS Concrete 5 PHP

Concrete 5 theme directory

Bruges til at pege på theme mappen og dermed ramme css, javascript og billedfiler.

<?php echo $view->getThemePath(); ?>