Kategorier
CSS PWA

Forhindre Android Chrome pull-to-refresh

Kan som regel fikses med css, på HTML eller body.

body {
 /* Disables pull-to-refresh but allows overscroll glow effects. */
 overscroll-behavior-y: contain;
}
Kategorier
Apache

htaccess redirect til https og non-www

Tilføj nedenstående til htaccess.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\. [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(?:www\.)?(.+)$ [NC]
RewriteRule ^ https://%1%{REQUEST_URI} [L,NE,R=301]
Kategorier
ACF Wordpress

Vis Yoast metabox under ACF felter på edit screen

Placeres i functions.php

// Move Yoast to bottom
function yoastToBottom() {
	return 'low';
}
add_filter( 'wpseo_metabox_prio', 'yoastToBottom');
Kategorier
localdev PHP Tools Wordpress

Lando lamp opsætning

Docker desktop skal være installeret og startet.

Config filen placeres i roden af projektet. Webroot: web, er til bedrock setup.

Tilføj dev domæne i hosts filen på 127.0.0.1 (sudo nano /etc/hosts)

Kør lando start i terminalen

// .lando.yml
name: projektnavn
recipe: lamp
config:
 webroot: web
 php: '5.6'
 database: mysql
proxy:
 appserver:
  - domain.local (for https use domain.lndo.site)

Docs: https://docs.devwithlando.io/tutorials/lamp.html

Kategorier
Composer PHP

Composer reminder

`composer require` = Hent pakke og inkluder denne i composer.json
`composer install` = Installer alle pakker defineret i composer.lock
`composer update` = Opdater pakker og generer ny composer.lock

Kategorier
PHP Timber Twig Wordpress

Tilføj custom filter til Timber/Twig

Nedenstående eksempel tilføjer et filter som kan bruges i twig templaten sådan:

{{ field.name | truncate_title }}

add_filter('get_twig', 'add_to_twig');

function add_to_twig($twig)
{
  $twig->addFilter('truncate_title', new Twig_Filter_Function('truncate_title'));
  return $twig;
}

function truncate_title($content)
{
  $content = Timber\TextHelper::trim_characters($content, 45);
  return $content;
}
Kategorier
Design Tools

Dansk mumletekst / Lorem ipsum på dansk

Man kan fremad se, at de har været udset til at læse, at der skal dannes par af ligheder. Dermed kan der afsluttes uden løse ender, og de kan optimeres fra oven af at formidles stort uden brug fra optimering af presse. I en kant af landet går der blandt om, at de vil sætte den over forbehold for tiden. Vi flotter med et hold, der vil rundt og se sig om i byen. Det gør heller ikke mere. Men hvor vi nu overbringer denne størrelse til det søgeoptimering handler om, så kan der fortælles op til 3 gange. Hvis det er træet til dit bord der får dig op, er det snarere varmen over de andre. Selv om hun har sat alt mere frem, og derfor ikke længere kan betragtes som den glade giver, er det en nem sammenstilling, som bærer ved i lang tid. Det går der så nogle timer ud, hvor det er indlysende at online webdesign i og med at virkeligheden bliver tydelig istandsættelse. Det er opmuntrende og anderledes, at det er dampet af kurset i morgen. Der indgives hvert år enorme strenge af blade af større eller mindre tilsnit.

(Lånt fra https://www.onlinewebdesign.dk/referencer/lorem-ipsum/)

Kategorier
Wordpress

WordPress dashboard standard menu items position

The default menu items has the following positions:

 • 2 Dashboard
 • 4 Separator
 • 5 Posts
 • 10 Media
 • 15 Links
 • 20 Pages
 • 25 Comments
 • 59 Separator
 • 60 Appearance
 • 65 Plugins
 • 70 Users
 • 75 Tools
 • 80 Settings
 • 99 Separator
Kategorier
Gutenberg ReactJS Wordpress

Gutenberg custom hero block tutorial

Tekst tutorial i to dele.

BEMÆRK!! InspectorControls og ColorPalette skal importeres fra wp.editor, fremfor wp.blocks

Part 1:

WordPress Gutenberg Blocks Example: Creating a Hero Image Block with Inspector Controls, Color Palette, and Media Upload (Part 1)

Part 2:

WordPress Gutenberg Blocks Example: Creating a Hero Image Block with Inspector Controls, Color Palette, and Media Upload (Part 2)

Kategorier
htaccess Wordpress

WordPress: Vis billeder fra live server

Bruges for at vise billeder fra live server på lokalt setup.

# BEGIN Clever hack to show production images on dev site

# Force image styles that have local files that exist to be generated.
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/app/uploads/.*$
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/app/uploads/%1 -f
RewriteRule ^(.*)$ $1 [QSA,L]
# Otherwise, send anything else that's in the files directory to the production server.
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/app/uploads/.*$
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ http://yourdomain.com/$1 [QSA,L]

# END Clever hack to show production images on dev site