Kategorier
Accessibility Design jQuery

UI elementer med fokus på accessibility

Forskellige elementer bygget med særligt fokus på accessibility

https://github.com/hanshillen/jqtest

Kategorier
Angular Firebase Ionic

Angular Firebase plugin

Plugin + dokumentation til integration af Firebase i Angular- (eller Ionic) app.

https://github.com/angular/angularfire2

Kategorier
CMS Ionic Wordpress Wordpress plugins

WordPress REST API

WordPress REST API plugin V2

WordPress REST API (Version 2)

Kategorier
Design Tools

Contrast Radio tool

Beregn contrast ratio mellem to farver.

http://leaverou.github.io/contrast-ratio/

Kategorier
PHP phpMyAdmin SQL

SQL til oprettelse af tabel i phpMyAdmin

I eksemplet oprettes en tabel til brugere. Samme fremgangsmåde kan bruges i andre sammenhænge.

“user_name” er brugerens rigtige navn, mens “user_uid” er brugernavn.

CREATE TABLE users (
  user_id int(11) not null AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_name varchar(256) not null,
  user_email varchar(256) not null,
  user_uid varchar(256) not null,
  user_pwd varchar(256) not null
);
Kategorier
CMS PHP Wordpress Wordpress plugins

Tilføj custom post type til søgning i WordPress

<?php function my_remove_default_et_pb_custom_search() { 
remove_action( 'pre_get_posts', 'et_pb_custom_search' ); 
add_action( 'pre_get_posts', 'my_et_pb_custom_search' ); 
} 
add_action( 'wp_loaded', 'my_remove_default_et_pb_custom_search' ); 

function my_et_pb_custom_search( $query = false ) { if ( is_admin() || ! is_a( $query, 'WP_Query' ) || ! $query->is_search ) {
		return;
	}
	if ( isset( $_GET['et_pb_searchform_submit'] ) ) {
		$postTypes = array();
		if ( ! isset($_GET['et_pb_include_posts'] ) && ! isset( $_GET['et_pb_include_pages'] ) ) $postTypes = array( 'post' );
		if ( isset( $_GET['et_pb_include_pages'] ) ) $postTypes = array( 'page' );
		if ( isset( $_GET['et_pb_include_posts'] ) ) $postTypes[] = 'post';
		
		/* BEGIN Add custom post types */
		$postTypes[] = 'product';
		/* END Add custom post types */
		
		$query->set( 'post_type', $postTypes );
		if ( ! empty( $_GET['et_pb_search_cat'] ) ) {
			$categories_array = explode( ',', $_GET['et_pb_search_cat'] );
			$query->set( 'category__not_in', $categories_array );
		}
		if ( isset( $_GET['et-posts-count'] ) ) {
			$query->set( 'posts_per_page', (int) $_GET['et-posts-count'] );
		}
	}
}
Kategorier
CMS PHP Wordpress Wordpress plugins

Inkluder ekstern fil i theme functions eller plugin fil

<span class="pl-k">require_once</span> ( plugin_dir_path(<span class="pl-c1">__FILE__</span>) <span class="pl-k">.</span> <span class="pl-s"><span class="pl-pds">'</span>wp-job-cpt.php<span class="pl-pds">'</span></span> );
Kategorier
CMS PHP Wordpress

Vis alle tilgængelige terms i custom taxonomy

Dette viser alle tilgængelige taxonomy terms og ikke kun de valgte. (Alle dem som er i brug på en post). Er der mere end 1, adskilles de med en skråstreg.

<?php 
  $terms = get_terms("custom_taxonomy_navn");
  $count = count($terms);
  $i = 0; 
  if ( $count > 0 ){
    foreach ( $terms as $term ) {
      if ( $i == 0) {
        echo $term->name;
      } else {
      echo " / " . $term->name;
      }
      $i++;
      }
} 
?>
Kategorier
SEO Tools

Searchmetrics

Searchmetrics kan analyse dit, eller din konkurrents website og vise de søgeord der giver mest traffik.

En gratis konto er begrænset, men stadig meget brugbar.

http://suite.searchmetrics.com/en/research/keywords/discovery?cc=DK

Kategorier
SEO Tools

KeywordFinder.com

Tool til søgeordsanalyse. Skriv idé til keyword, vælg land og sprog og tjenesten foreslår relaterede søgeord.

Ud for hvert resultat i listen er bl.a. angivet antal månedlige søgninger, niveau af konkurrence, anslået CPC pris mm.

https://kwfinder.com